user_mobilelogo

 

 

 

 

ern 100

ERN 100

Lineárna pozemná navíjačka pre výrobu distribučných transformátorov a ťažkých cievok
s maximálnym krútiacim momentom 150 Nm.

 

Viac informácií:  > Navíjačka ERN 100

 

 

ERN 200

Lineárna pozemná navíjačka pre výrobu distribučných transformátorov a ťažkých cievok
s maximálnym krútiacim momentom 540 Nm.

 

Viac informácií:  > Navíjačka ERN 200

 

 

ERN 500

Lineárna pozemná navíjačka pre výrobu veľkých a tažkých cievok s použitím plochých vodičov
s maximálnym krútiacim momentom 1600 Nm.

 

Viac informácií:  > Navíjačka ERN 500